Lớp học nhỏ, tối đa 10 học viên, trang thiết bị hiện đại, giáo trình cập nhật, giáo viên tận tâm, nhiệt tình